AKTUELLT

 

Aktuellt läsåret 2012-2013

Aktuellt läsåret 2011-2012

Aktuellt läsåret 2010 - 2011

 

Medlemsavgift

Medlemsavgiften för läsåret 2013-2014 är 20 euro/familj. Medlemsavgiften betalas in på föreningens konto Aktia 405520-223919.

Föreningen Hem och Skola i Karuby skola r.f. verkar för att befrämja samarbetet såväl mellan hemmen och skolan som föräldrar emellan samt att på olika sätt arbeta för elevernas och lärarnas trivsel i skolan.

Föreningen ordnar olika evenemang och understöder t.ex. teaterbesök och utfärder, material till skolan och delar ut stipendier.